Byg Garanti Logo

Byg Garanti dækker ikke:

• Arbejder på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er ikke dækket af garanti, når det er en type arbejde, der sædvanligvis udføres som fælles arbejde og betales som fællesudgift. Byg Garanti dækker således ikke, hvis bygherren (aftaleparten) er en forening.

• Arbejder på erhvervsejendomme er ikke dækket af garantiordningen.

• Følgeskader eller indirekte tab er ikke dækket.

• Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder.

• Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms.

• Fejl ved materialer dækkes ikke.