Byg Garanti Logo

Vilkår for Byg Garanti:

• Byg Garanti dækker kun den forbruger, som har indgået aftalen med håndværkeren.

• Forbrugeren skal reklamere til håndværkeren inden rimelig tid og efter, at manglen er eller burde være opdaget.

• Det beløb, man maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering.

• Kravet må ikke være forældet.