Kunder:

Ifølge lov om indhentning af personoplysninger gør opmærksom på, at vi registrere oplysninger som:
Navn, cvr-nr., adresse, e-mail og telefonnummer på vores kunder.
Alle oplysninger registreres digitalt.
Formålet med dette er, at kunne afgive tilbud og overslag samt fakturere ifm. udført arbejde.

 

Medarbejdere:

Ifølge lov om indhentning af personoplysninger gør opmærksom på, at vi registrere oplysninger som:
Navn, cpr-nr., adresse, e-mail og telefonnummer på vores medarbejdere.
Alle oplysninger registreres digitalt.
Formålet med dette er, at kunne udbetale løn, håndtere pension samt indberette sygdom mv.